ההבדל בין שיפוי לפיצוי

מה זה "שיפוי"? מה ההבדל בינו לבין החבר שלו ה"פיצוי"?

 שיפוי פירושו "החזרת המצב לקדמותו", כלומר אני כמבוטח מוציא כסף מהכיס וחברת הביטוח תחזיר לי את הסכום שהוצאתי, הרבה פעמים בפוליסות מסוג שיפוי חברת הביטוח תחסוך ממני את אותה הוצאה והיא תשלם מראש לספק שיבצע את אותו שירות. 

דוגמה קלאסית לביטוח מסוג שיפוי עליו הרחבתי בפרקים הקודמים זה ביטוח בריאות, אם אוציא סכום כלשהו על תרופה שלא בסל, חברת הביטוח "תשפה" אותי ותחזיר לי את הסכום שהוצאתי בניכוי ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסה.

חשוב לדעת שלא ב-100% מהמקרים נקבל שיפוי מלא, כלומר יש מצבים בהם נוציא סכום כסף מהכיס וחברת הביטוח תחזיר לנו רק את חלקו, כמובן על פי תנאי הפוליסה.

"פיצוי" זו כבר מילה מוכרת יותר שקובעת שחברת הביטוח תעביר סכום פיצוי חד פעמי או חודשי בהתאם לתנאי הפוליסה בעת קרות מקרה ביטוח, אני לא צריך להוכיח שום נזק ולא צריך להוכיח הוצאה בפועל, עצם קרות מקרה הביטוח יזכה את המבוטח בסכום שנקבע במפרט הפוליסה

הדוגמה הכי מוכרת וברורה זה ביטוח חיים במסגרתו במקרה פטירה חברת הביטוח תעביר סכום חד פעמי למוטבים אבל גם ביטוח סיעודי הוא ביטוח מסוג פיצוי רק שבמקרה של מצב סיעודי הפיצוי יועבר על בסיס חודשי.

תפריט

דילוג לתוכן